Jak wygląda kontakt z nami?

Przede wszystkim bardzo profesjonalnie, rzeczowo i otwarcie do klienta. Optymalizujemy bowiem wszelkie potrzeby inwestora, jego pomysły, instalację i jej koszty. Z nami inwestor zyskuje nie tylko system, ale profesjonalną usługę instalacyjną z transparentnym i profesjonalnym działaniem na każdym jej etapie. Na potrzeby większych inwestycji zawieramy szczegółową umowę.

Wywiad z klientem

W pierwszej kolejności dokonujemy wywiadu z inwestorem. Dowiadujemy się, jakie ma potrzeby i oczekiwania. Mogą to być wymagania budowlane, ubezpieczeniowe dotyczące polisy, chęć zabezpieczenia mienia czy pracowników, domowników. Omawiamy potrzeby, a następnie dokonujemy analizy informacji. Są to dla nas bezcenne informacje, gdyż określają charakter usługi. Z wywiadu dowiadujemy się, jak duża inwestycja nas czeka, jakie stawia wymagania, potrzeby. Na tej podstawie tworzymy wstępny zarys, sugestie i porady na etapie rozmowy telefonicznej lub pisemnej. Określamy również wstępnie termin wykonania montażu i przybliżony czas trwania usługi.

Wizja budynku i terenu

Po akceptacji wstępnych warunków nasz pracownik dokonuje następnie osobistej wizji terenu, budynku czy innego miejsca inwestycji. Oszacowane zostają potrzeby typu odpowiednie kamery, systemy alarmowe, czujniki, anteny. Następuje naszkicowanie lub omówienie całej instalacji, czyli przebieg okablowania, rozmieszczenie czujników, kamer oraz innych urządzeń stanowiących integracyjną część systemu.

W przypadku niewielkiego systemu np.: czujnik czadu może to być wizja on-line. Wystosowujemy prośbę o przesłanie zdjęcia miejsca, gdzie zostanie zainstalowany czujnik lub czujniki – rozmiar pomieszczenia, układ.

Instalacja i obsługa serwisowa

Po zaakceptowaniu warunków technicznych projektu i budżetu umawiamy się na dzień i godzinę instalacji. Poprzedzamy wizytę potwierdzeniem terminu i wysyłamy technika w celu montażu zamówionej instalacji. Jeśli umowa obejmowała duży projekt, to wizyt instalacyjnych może być kilka i zostaną rozłożone na kilka dni. Dotyczy to w szczególności dużych budynków przemysłowych, użyteczności publicznej, czy fabryk. Po całej usłudze sprawdzamy poprawność działania systemu i dokonujemy wywiadu lub inspekcji po kilku tygodniach, czy wszystko działa poprawnie.

 

YES sp. z o.o.

95-002 Józefów, ul. Józefów 8T

+48 517 571 266

NIP: 7322188272